Exposició pública dels processos de producció i difusió

En la mateixa línea del que hem vingut exposant en aquest bloc, un altre dels factors “gonzo” d’Emboscall ha de ser la forma de finançar-se, en la qual s’hi vol implicar tant els autors com el públic lector/receptor. Ja hem expressat, si més no ímplicitament, la nostra intenció de conscenciar l’autor del cost dels tiratges: perquè se’n …

Elements per a la relació autor-editor (esbós teòric/pràctic)

El futur del llibre és digital. La difusió del llibre en format imprès està en regressió, mentre guanya terreny a marxes forçades la difusió digital, cosa lògica i inevitable, ja que presenta molts avantatges: facilitat de localització i emmagatzematge (tant per al productor/difusor com per al receptor/lector), cost pràcticament zero de producció de la còpia, …

Emboscall esdevé una editorial “gonzo”

En els seus inicis, en aquella llunyana primavera de 1998, Emboscall es va definir com una editorial “atesanal”, concepte que s’especificava en el sentit que la producció es realitzava, a la pràctica, de forma unipersonal, no industrialitzada ni especialitzada, sinó que un sol individu realitzava tot el procés productiu, des que l’obra sortia de les mans de …