Benvinguts

[Actualització 23/09/21] A l’entrada “D’emboscall a Jesús Aumatell, editor” l’autor exposa i justifica les raons que el van dur a abandonar emboscall i emprendre aquest nou projecte. Llegiu-ne més.


[Actualització 19/09/21] Us oferim un tast (la “Nota preliminar” de l’editor i les cinc primeres entrades del dietari) d’aquest lliurament de Llibreta borda en format epub. Llegiu-ne més.


[Actualització 04/09/21] Acabem de posar a la venda El mirall desert, quart volum de Llibreta borda, el dietari de Pep Rosanes-Creus. El trobareu a la nostra botiga, així com a a la plataforma digital Lektu. Està disponible tant en format imprès com digital).

En aquesta etapa de la vida de Pep Rosanes-Creus, el tema de la identitat personal (i social) esdevé recurrent, fins al punt de substituir (essent-ne, de fet, una derivació) el desfici existencial dels dos primers volums —al tercer, Breviari de cassanelles, ja es produeix el canvi de paradigma—. Per això, davant del fet que aquest volum no tenia un títol diferenciat, ens hem decantat —d’acord amb l’autor— per posar-li El mirall desert, tot i que també serien escaients expressions com “Un estil suïcida” (tret d’una nota on el poeta fa referència al cinisme), “L’ombra dins el mirall” / “L’ombra és el mirall” / “L’ombra en el mirall” [“L’ombra al mirall”], o “Esquizofrenització”, entre les moltes que podem pouar en els textos d’aquests fulls de dietari. Llegeix-ne més.


[Actualització 03/09/21 (2)] Acabem de posar a la venda Breviari de cassanelles, tercer volum de Llibreta borda, el dietari de Pep Rosanes-Creus. El trobareu a la nostra botiga, així com a a la plataforma digital Lektu. Està disponible tant en format imprès com digital).

Vist en la perspectiva del que anem coneixent —a mida que en llegim/transcrivim/publiquem successives parts— del dietari de Pep Rosanes-Creus (genèricament titulat Llibreta borda), hem de considerar aquest Breviari de cassanelles —que n’és el tercer lliurament— com a conclusiu d’una etapa definida pel ser intencional —en què hom es proposa la construcció conscient i
deliberada del jo—, i l’inici d’una altra, que descriu la desintegració i intents de recomposició de la identitat personal. Llegeix-ne més.

[Actualització 03/09/21] Hem actualitzat la nostra pàgina dedicada a La felicitat de ser, el segon volum del dietari de Pep Rosanes-Creus: hi hem afegit l’edició digital, que també trobareu a la nostra botiga, així com a a la plataforma digital Lektu (tant en format imprès com en digital).

Novetat editorial: La Felicitat de ser. Llibreta borda II [dietari 14 de Febrer – 13 d’octubre de 1982], de Pep Rosanes-Creus

La felicitat de ser, segon lliurament de Llibreta borda, el dietari de Pep Rosanes-Creus, es presenta —des del títol mateix— com una continuació del primer, La paradoxa de ser.

Aquell estudiant de filologia, ara als darrers cursos de la carrera, comença a construir-se una sortida professional com a professor de secundària. Una recerca de l’autonomia econòmica que corre paral·lela a la de l’estabilitat emocional, apartat en què no sembla, tampoc, acabar de reeixir. Embolcallant-ho tot, tènue però persistent, l’ombra amenaçadora de la malaltia pesa com un destí ineludible…

Però no hi manquen, en aquest segon lliurament de Llibreta borda, ni aquella voluntat d’estil que dona lloc a paràgrafs d’exquisida prosa, ni les lúcides reflexions sobre la vida (i les lectures, en el cas de Rosanes-Creus, en són una part substancial) que ens van captivar en el primer lliurament. Llegeix-ne més.


[Actualització 30/08/21] Oferim com a novetat, en edició digital, la darrera obra de l’escriptor barceloní Albert Tugues, la trilogia Balada de la novia muerta. Es tracta d’una obra singular en la producció d’aquest autor, caracteritzada —entre molts d’altres aspectes, és clar— per una personalíssima elaboració literària —que buscaria esborrar els límits, a través de l’absurd, entre realitat i ficció— del material en què s’inspira, sovint vinculat a experiències personals. En aquest cas la distància entre l’experiència i l’escriptura es redueix —si més no inicialment— al mínim, de manera que el text esdevé, a la pràctica, un dietari íntim…, que, poc a poc —en la mesura que la mateixa escriptura actua com a bàlsam que atenua el dolor produït per la pèrdua— dona pas a les fórmules més habituals de l’autor…, però radicalment transformades. Podeu llegir més sobre aquesta obra a la pàgina que li dediquem al nostre lloc, en català i en espanyol (que és la llengua en què està escrita l’obra).

Amb aquesta publicació recuperem per al nostre catàleg un dels autors més significatius de l’etapa d’emboscall. Hem afegit una entrada dedicada a Albert Tugues a la secció “Autors” (també en duplicació bilingüe català / espanyol), que anirem completant en dies propers, incorporant-hi referències i enllaços (en cas que es trobin disponibles en format digital) a algunes de les seves obres anteriors.

Aquests llibres els teniu disponibles a la nostra botiga i a la plataforma Lektu, tant en format digital com imprès (en cas que se’n faci les dues edicions [però tingueu en compte que estem construint el lloc; en cas que no trobeu el producte que us interessa, o per qualsevol dubte qualsevol altre dubte, escriviu-nos a jesusaumatelleditor@gmailcom]).Novetat editorial: Zero, de Pep Rosanes-Creus

Escrit els anys del tombant de mil·lenni i inèdit fins ara, Zero és un dels llibres més profunds, personals i difícils de Pep Rosanes-Creus. Destil·lat en el context d’una dolorosa crisi de parella, els seus poemes ens trasbalsen de soca-rel quan ens capbussem, més enllà del nivell superficial, aparentment realista, fins el seu nucli simbòlic. Si per al lector, malgrat la seva complexitat, resulta gratificant submergir-se en aquesta obra, no és pas perquè se li’n reveli el significat –el qual és, fet i fet, allò anecdòtic, el que podem parafrasejar–; el que el meravella és l’extraordinari treball poètic que hi realitza l’autor, capaç de transsubstanciar l’experiència mundana en una obra artística única, posseïdora d’una qualitat intrínseca que no pot ser dita de cap altra manera que amb l’exacta successió de mots que la componen. Llegeix-ne mésLa paradoxa de ser

Novetat editorial: La paradoxa de ser. Llibreta borda I [dietari novembre 80 – febrer 82], de Pep Rosanes-Creus

Pep Rosanes-Creus va escriure, entre novembre de 1980 i març de 1997, un dietari al qual es referia amb l’epígraf “llibreta borda”, un contenidor de retalls de tota mena, ordenats en l’ordre cronològic en què s’anaven gestant. Amb el temps van arribar a ser deu les llibretes que s’ompliren amb els “retalls” que el poeta produí en aquest període, sense la intenció, en principi, de fer-los públics. Llegeix-ne més.


Les torres del silenci, un llibre imprescindible de Pep Rosanes-Creus.

Recuperem aquest llibre, publicat sota el segell d’emboscall el juny de 2018, per tal d’oferir al públic, completa, una obra especialment significativa de la poesia rosanesiana. Llegeix-ne més.


Els autors

El recurs més valuós d’una literatura viva són els autors. Hom havia parlat de “la mort de l’autor”, però el temps ha demostrat que, mort o viu, l’autor és la pedra angular sobre la qual tota la resta es fonamenta. L’editor ha de saber valorar l’autor, perquè d’això depèn en bona mesura l’èxit a l’hora d’oferir-ne al públic les obres. I no cal embellir, falsejar, exagerar res, simplement conèixer bé l’autor i l’obra, i ser capaç de transmetre’n al públic una imatge concisa però completa, i entenedora però rigorosa. Ves a la pàgina d’autors.

Un nou principi

Un nuevo principio

A new principle

Sobre mi

A finals de 2017 vaig decidir donar per acabada la meva etapa com a editor a emboscall, la plataforma que jo mateix havia creat el 1998. Ara, a principis de 2020, he decidit reprendre l’activitat editorial, entesa en les seves múltiples facetes: des de les tasques prèvies a la publicació de les obres (valoració, selecció, correcció, maquetació i disseny) fins a la seva materialització, preferiblement en format electrònic, així com en la difusió i promoció.

A finales de 2017 decidí dar por terminada mi etapa como editor en Emboscall, la plataforma que yo mismo había creado en 1998. Ahora, a principios de 2020, he decidido retomar la actividad editorial, entendida en sus múltiples facetas: desde las tareas previas a la publicación de las obras (valoración, selección, corrección, maquetación y diseño) hasta su materialización, preferiblemente en formato electrónico, así como en la difusión y promoción.

At the end of 2017, I decided to end my stint as an editor in emboscall, the platform I myself created in 1998. Now, in early 2020, I have decided to resume publishing activity, understood in its many facets: from the tasks prior to the publication of the works (evaluation, selection, correction, layout and design) to their materialization, preferably in electronic format, as well as in the dissemination and promotion.


Envia’m un missatge

%d bloggers like this: