El mirall desert

Oferim com a novetat, en edició impresa i digital, Breviari de cassanelles, el tercer volum de Llibreta borda, el dietari de Pep Rosanes-Creus.

Podeu adquirir aquest llibre al nostre web (més avall o a la pàgina botiga) i pròximament a la plataforma digital Lektu.

Com a introducció, llegiu la “Nota preliminar” de l’editor:

A diferència dels tres primers, l’original d’aquest quart volum del dietari de Pep Rosanes-Creus no té una indicació de títol particular (sí que s’hi consigna que és el quart de la sèrie “Llibreta borda”). A l’etiqueta de la coberta hi ha una referència al lloc (Buñuel —Osasunbide—) on el poeta passa unes setmanes d’agost de 1983, seguit d’altres indicacions de lloc (Barcelona, Roda, el Prat) relatives als diferents indrets on, durant el període que abasta aquesta llibreta (d’agost de 1983 a juliol de 1984), el poeta escriu les diferents notes que la integren. D’acord amb l’autor hem cregut millor posar-hi per títol alguna expressió més concordant amb el contingut del quadern, procedent de les anotacions que hi podem llegir.

Atès que, en aquest període, el tema de la identitat personal (i social) esdevé recurrent, fins al punt de substituir (essent-ne, de fet, una derivació) el desfici existencial dels dos primers volums —al tercer, Breviari de cassanelles, ja es produeix el canvi de paradigma—, ens hem decantat —d’acord amb l’autor— pel títol El mirall desert, tot i que també serien escaients expressions com “Un estil suïcida” (tret d’una nota on el poeta fa referència al cinisme), “L’ombra dins el mirall” / “L’ombra és el mirall” / “L’ombra en el mirall” [“L’ombra al mirall”], o “Esquizofrenització”, entre les moltes que podem pouar en els textos d’aquests fulls de dietari.

Per tancar aquesta nota, avisem el lector que hem respectat algunes paraules que trobem a l’original que no recull el diccionari normatiu, com ara “inevitabilitat”, “suggerent”, “aconsolar”, “malencònic”, entre d’altres. En canvi, la paraula striptease, que trobem a l’esmentat diccionari, la posem en cursiva perquè no ha estat adaptada a la fonètica catalana [“estriptis”].

Jesús Aumatell, a Barcelona, setembre de 2020 — juliol de 2021.Leave a Reply

%d bloggers like this: