Descripció de la impressió del llibre: tripa –text i imatges- i tapa (vídeo gonzo)

(Per a una explicació de conjunt de tot el treball, visiteu http://www.emboscall.com/presentacio/processos.htm)
IMPRESSIÓ
Les dues parts materials del llibre, tripa i tapa, demanen una impressió diferent.
1) La tapa s’ha d’imprimir sobre un paper gruixut, de 250 grams o més, i d’unes mides d’un mínim de 21 cm d’ample i de 31 cm o més de llarg (el paper més llarg, d’uns 50 cm, ens permetrà fer solapes). Aquestes característiques del paper obliguen a utilitzar una impressora d’injecció de tinta, ja que un altre tipus d’impressora que pugui realitzar aquest treball exigiria una inversió de capital molt elevada. Les impressores d’injecció de tinta, els models de gama mitjana, tenen un cost d’adquisició assequible, tot i que els cost dels consumibles (els cartutxos de tinta) és força elevat, i s’han de substituir sovint. És recomanable buscar un model d’impressora al qual se li pugui acoblar un sistema d’alimentació contínua de tinta, de cost de manteniment més baix i també més ecològic, ja que no necessita canvi de cartutxos.

2) La tripa s’imprimeix amb impressora làser, molt més ràpida i econòmica que la d’injecció de tinta. Actualment, les impressores làser a color comencen a ser força assequibles i de manteniment raonable, si bé el cost continua essent força més elevat que les monocromes. El millor és fer servir consumibles (tòner) reciclats i compatibles, sempre que sigui possible.
El paper ha de ser d’entre 80 i 120 grams, i s’imprimeix per totes dues cares. Si la impressora no disposa d’unitat dúplex que permeti la impressió automàtica a doble cara, s’imprimeixen primer les pàgines senar i després les parell (hem de vigilar que les pàgines quedin en l’ordre correcte després de la impressió; depenent del model d’impressora, haurem d’imprimir en ordre invers per tal que les pàgines surtin ordenades després de la impressió de la segona cara, aquest és un tema que contempla moltes variables i que seria llarg de detallar, per això exposo un cas a tall d’exemple: suposem que fem servir una impressora que imprimeix la cara del paper que queda mirant avall en la plata d’entrada, i que en la sortida, la part impresa queda igualment de cara avall, en aquest cas, doncs, imprimirem primer les pàgines senars en ordre invers; després, una vegada s’hagin imprès totes les pàgines senars, agafem el plec i l’introduïm a la safata d’entrada de paper amb la primera pàgina impresa de cara amunt, i després imprimim les pàgines parells també en ordre invers, i aleshores les pàgines sortiran en l’ordre correcte).

Leave a Reply

%d bloggers like this: