Cos absent

Antologia de la poesia de Pep Rosanes-Creus. Tria i pròleg de Jesús Aumatell.
Portada del llibre, amb el quadre “Ancià afligit”, de Vincent Van Gogh.

L’obra poètica de Pep Rosanes-Creus, malgrat haver tingut una difusió pública notable, no es pot dir que sigui, com a conjunt, coneguda. Lluny dels centres de poder que dissenyen les estratègies culturals, la producció d’aquest poeta ha romàs sovint inèdita fins l’aparició d’alguna oportunitat de difusió, de manera que les dates de publicació dels llibres gairebé sempre es troben molt distanciades de les de l’elaboració dels poemes que els componen. Aquesta antologia presenta una aproximació global i coherent -cronològicament endreçada- al corpus poètic rosanesià, sense pretendre, però, donar-ne per resolta la qüestió de la de la periodització, ja que encara no s’ha culminat la tasca de publicació de tota la producció poètica de l’autor.

Es tracta, doncs, d’un treball “d’urgència”, que no pretén oferir una visió completa de la poètica de Rosanes-Creus, ans proposa, des d’una visió panoràmica, múltiples vies per endinsar-s’hi. Tenint en compte, això sí, que, com afirma Jesús Aumatell al final del seu pròleg, l’autor “ha construït un món propi, d’una gran potència simbòlica. Però la seva originalitat és el producte de l’ús singular que fa d’un substrat simbòlic tradicional que, barrejat amb una argamassa discursiva de to realista, dona forma des d’imatges poètiques fins a relats simbòlics molt particulars, perquè, en última instància, es fonamenten en l’experiència personal. Per això el conjunt de la seva obra, com passa amb la els grans poetes que coneixem, forma un tot indestriable amb la seva vida.”

Compreu el llibre:

Leave a Reply

%d bloggers like this: