Fora de sèrie

A voltes, per molt diverses raons, hi ha publicacions que es realitzen al marge del catàleg. Sovint, aquests llibres són per a ús particular de qui en promou la publicació, i, doncs, no es divulguen. En d’altres casos, però, la intenció és la contrària: donar a conèixer l’obra, o recuperar-la al cap dels anys.

I també passa que, amb el temps, publicacions que es van fer per a l’estricta intimitat o per a un públic pròxim, molt reduït, es volen divulgar més àmpliament. En aquesta secció s’apleguen aquests títols que s’han realitzat al marge del catàleg, sense assignació de col·lecció. Igualment, però, els presentem distribuïts segons el gènere: Poesia, Narrativa, Memòria…

Poesia

Portada de Poemes de l'Institut de Vic 1975
Jordi Bardolet / Pep Rosanes-Creus, Poemes de l’institut de Vic

El 1975 Jordi Bardolet i Pep Rosanes-Creus, aleshores estudiants de l’Institut de Vic, hi van realitzar una revista sense títol, un plec ciclostilat de fulls grapats al qual es referien amb el nom de Poemes de l’Institut de Vic. La revista estava integrada per textos de cadascun d’ells, sense signar, llevat dels dos últims, en el que era un desafiament al lector a identificar l’autoria de la resta.

Jordi Bardolet va morir a Manlleu el 14 d’agost de 2020. En el seu record, com a homenatge, Rosanes-Creus ha volgut recuperar aquella publicació.

Narrativa

Memòria

Leave a Reply

%d bloggers like this: