Buscalls

Col·lecció de llibres de poesia catalana actual

Buscalls

Durant aquests darrers mesos he rebut diverses propostes de publicació de llibres de poesia els autors de les quals demanaven que, si més no una de les versions, fos com a llibre imprès.

Ja fa temps que penso, i així ho he manifestat, que el futur del llibre és digital. En conseqüència, vaig configurar la plataforma www.jesusaumatelleditor.com orientada a la venda i difusió del llibre sobretot en format digital, bo i oferint, també, la possibilitat d’adquirir-ne la versió impresa. Tanmateix, aquesta iniciativa no va tenir èxit.

Vist que, d’una banda, la majoria d’autors que em proposen que els publiqui obra seva em demanen que se’n faci un tiratge imprès, i que, d’altra banda, no he aconseguit de donar als llibres digitals una difusió eficaç, he decidit començar una nova col·lecció de llibres de poesia, la qual tindrà com a base el tiratge imprès.

El títol d’aquesta col·lecció és “Buscalls”, mot que, òbviament, remet al projecte d’emboscall, i ve a ser una reformulació de la col·lecció “El taller de poesia”.

El procediment de publicació és el mateix que seguia aleshores: autoproducció del tiratge, en tongades de pocs exemplars, per adaptar-se a les possibilitats de difusió. En aquest apartat, poso el material en mans de la Distribuïdora Popular, de Barcelona, que farà l’enllaç amb les llibreries.

No sé si aquesta col·lecció arribarà, com “El taller de poesia”, a superar àmpliament els 200 títols; sé, però, que no cal. Quan aquell projecte va començar, els anys del tombant del mil·lenni, contribuïa significativament a omplir un buit de plataformes dedicades a la difusió de la literatura, especialment de la poesia. Ara la situació és radicalment diferent, ja que l’oferta en aquest sentit és àmplia i variada. Aleshores era versemblant de creure que el projecte tenia fins i tot una dimensió transcendent, de servei a la comunitat literària. Ara sé que això no és així, sinó que, fet i fet, es tracta, simplement, de realitzar una tasca pràctica en el context d’una relació d’oferta i demanda. No és a les meves mans elevar res sobre l’horitzó de la història; això ho decideixen altres: vosaltres, la gent, els autors, el públic, els lectors d’ara. I els que vindran.

Jo vull fer la meva part amb honestedat i eficiència. Sense esperança ni recança. Procurant, sobretot, no perdre el contacte amb la realitat.

Jesús Aumatell, a Barcelona, febrer de 2022

Llibres publicats:

  1. Rosa Codina, Nits
  2. Josep Masats, El melic del Buda
  3. joan comes, MOR_FINA

Leave a Reply

%d bloggers like this: